Xem báo cáo vé

- Trên menu bên trái, quý khách chọn menu Tickets => Báo cáo

- Bên phải sẽ hiển thị các vé đã xuất trong tháng hiện tại

- Quý khách có thể xem báo cáo các vé đã xuất trong khoảng thời gian từ ngày ... đến ngày ... bằng cách chọn thời gian ở bộ lọc phía trên danh sách vé rồi bấm Tìm kiếm.

- Quý khách có thể xuất báo cáo ra file excel bằng cách chọn thời gian muốn xuất báo cáo rồi chọn nút Xuất Excel.