Đăng nhập trang admin

- Để đăng nhập vào trang admin, trên thanh địa chỉ trình duyệt, quý khách nhập link https://id.ebk.vn

- Quý khách nhập tên đăng nhập mật khẩu rồi bấm nút Đăng nhập để vào trang admin