Các bước cập nhật để có 1 website hoàn chỉnh

Để có 1 website hoàn chỉnh, quý khách tiến hành cập nhật các mục sau đây:

1. Cập nhật favicon (hình đại diện hiển thị trên trình duyệt)

- Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh nội dung > Tổng quát > Đầu trang web, tìm đến dòng Favicon - Biểu tượng yêu thích để sửa và bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

2. Cập nhật tiêu đề trang web

-  Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh nội dung > Các trang > Trang chủ, tìm đến dòng SEO - Tiêu đề để sửa và bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

3. Cập nhật logo và số hotline

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

4. Cập nhật menu trang web

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

5. Cập nhật hình nền khung tìm vé

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

6. Cập nhật hình nền trang web

-  Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh nội dung > Tổng quát > Trung tâm trang web, tìm đến dòng Hình nền trung tâm trang web để sửa và bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

7. Tạo banner trượt 2 bên trang web

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

8. Tạo popup quảng cáo khi vào trang chủ

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

9. Chỉnh sửa box ưu điểm, cách thức đặt vé, cách thức thanh toán

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

10. Cập nhật bài viết nổi bật ở trang chủ (vé máy bay quốc nội, vé máy bay quốc tế)

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

11. Cập nhật logo hãng

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

12. Cập nhật thông tin footer

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

13. Cập nhật link fanpage và mạng xã hội

- Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh nội dung > Tổng quát > Chân trang web, tìm các dòng chứa link của mạng xã hội để sửa và bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

14. Tạo chatbox hỗ trợ trực tuyến

- Quý khách đăng ký tài khoản tại Vchat hoặc Subiz. Sau khi đăng ký quý khách sẽ nhận được 1 đoạn mã javascript.

- Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Thêm các mã > Các mã chung > Các mã ở cuối trang.

- Quý khách copy đoạn mã javascript nhận được khi đăng ký tài khoản tại Vchat hoặc Subiz và dán đoạn mã đó vào ô đầu tiên.

- Sau khi gắn xong quý khách bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

15. Gắn mã javascript google analytic

- Quý khách vào trang admin, tại menu bên trái quý khách vào Giao diện > Tùy chỉnh > Thêm các mã > Các mã chung.

- Tùy theo yêu cầu gắn mã javascript ở vị trí nào thì quý khách chọn vị trí tương ứng (đầu trang, giữa trang, cuối trang).

- Mỗi vị trí sẽ có 5 ô để quý khách gắn các đoạn mã javascript lên, sau khi gắn xong quý khách bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

16. Đăng ký thanh toán online qua Ngân Lượng

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

17. Chỉnh sửa màu sắc của trang web

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

18. Cài đặt thông số hệ thống để tìm và book vé ra code thật

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.

19. Cập nhật lại số điện thoại liên hệ trong thông báo book vé thành công

- Quý khách xem bài hướng dẫn tại link này.