Thay đổi logo và số điện thoại ở đầu trang

- Để thay đổi logo và số điện thoại ở đầu trang web, trong trang admin, quý khách vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Tiếp đó quý khách vào menu Tổng quát => Đầu trang web trong phần Tùy chỉnh nội dung

- Các nội dung có thể chỉnh sửa sẽ hiển thị bên phải

- Quý khách chọn hình logo từ máy tính và thay đổi lại số điện thoại rồi bấm nút Lưu thay đổi.