VMB - Tìm vé rẻ theo tháng

Giới thiệu về chức năng "VMB - Tìm vé rẻ theo tháng"

 

- Chức năng Tìm vé rẻ trong tháng là chức năng không kém phần quan trọng, nó sẽ thể hiện giá vé trong 1 tháng mà bạn đã chọn, dễ dàng chọn được vé rẻ phù hợp