Chỉnh sửa màu sắc của website

- Trong admin, quý khách vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Ở bên phải, chọn tiếp Tổng quát => Màu chung trong phần Tùy chỉnh giao diện

- Quý khách chọn loại màu cần chỉnh sửa rồi bấm Lưu thay đổi để lưu lại.