Tạo popup trang chủ

Để website của quý khách có thể hiển thị popup như trên, quý khách cần làm theo các bước sau:

- Đăng nhập vào trang quản trị website tại địa chỉ https://id.ebk.vn

- Tại menu bên trái, quý khách chọn menu Bài viết => Danh mục

- Tiếp đó, quý khách cần tạo danh mục là "Popup" 

Chú ý: danh mục này khi tạo không check chọn ô "Là menu"

- Sau khi đã tạo xong danh mục, quý khách cần tạo bài viết cho danh mục Popup bằng cách bấm vào nút Bài viết ở bên phải danh mục đó, trang danh sách bài viết sẽ hiển thị như sau:

- Quý khách bấm vào nút Thêm mới ở góc trên bên phải để vào trang tạo bài viết

- Quý khách nhập đầy đủ thông tin gồm: tiêu đề, nội dung rồi bấm nút Lưu ở cuối trang để lưu bài viết vừa tạo.

- Trong ô nội dung, quý khách có thể nhập văn bản hoặc hình ảnh.

- Sau khi đã tạo xong bài viết, quý khách nhìn vào cột ID và ghi nhớ ID của bài viết vừa tạo, ví dụ ID bài viết ở đây là 495

- Tiếp đó, tại menu bên trái, quý khách chọn Giao diện => Tùy chỉnh. Tại phần Tùy chỉnh nội dung, quý khách chọn tiếp Tổng quát => Trung tâm trang web

- Tại ô Popup giữa trang, quý khách nhập ID bài viết popup vừa tạo vào, ở đây ID bài viết vừa tạo là 495

- Tại ô Trang hiển thị Popup, có giá trị mặc định là 1, nghĩa là popup chỉ hiển thị ở trang chủ. Nếu quý khách muốn popup hiển thị ở tất cả các trang thì đặt giá trị là 2.

- Sau đó quý khách bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.

Chú ý: Để hiển thị hình ảnh trong ô nội dung, quý khách cần làm như sau:

- Click vào biểu tượng hình ảnh trên bộ soạn thảo

- Tại khung Thuộc tính của ảnh, bấm vào nút Duyệt máy chủ

Tiếp đó, quý khách bấm vào nút Tải lên, chọn hình ảnh có trong máy tính của quý khách và bấm nút Open để đưa hình ảnh lên website.

- Sau khi hình đã được đưa lên website, quý khách chọn hình ảnh đó và click chuột 2 lần liên tiếp rồi bấm nút Đồng ý để hình ảnh hiển thị trong ô nội dung.

- Cuối cùng quý khách bấm nút Lưu để lưu lại nội dung bài viết.