Tạo menu cho website

- Quý khách đăng nhập vào trang admin, tại menu bên trái, quý khách bấm vào Bài viết => Danh mục

- Bên phải sẽ hiển thị các danh mục của website

- Để tạo 1 danh mục mới, quý khách bấm vào nút Thêm mới, nhập các thông tin cần thiết rồi bấm nút Lưu để lưu lại

- Trong đó:

 • Loại tin tức và tiêu đề cần nhập giống nhau.
 • Đường dẫn: nếu nhập thì ở ngoài website tiêu đề sẽ có link là đường dẫn nhập vào, nếu không nhập thì ở ngoài website tiêu đề sẽ link tới trang chứa các bài viết thuộc loại tin tức đó.
 • Từ khóa: nhập các từ khóa để phục vụ cho việc SEO website.
 • Mô tả: nhập mô tả ngắn để phục vụ cho việc SEO website.
 • Thứ tự ưu tiên: sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.
 • Ô hiển thị: nếu không check chọn thì danh mục sẽ không hiển thị ngoài website.
 • Ô là menu: nếu được check chọn thì danh mục sẽ hiển thị trên menu của website.
 • Link menu: nếu chọn "mở tại tab mới" thì thì click vào menu, web sẽ mở ra thêm 1 tab mới
 • Sau khi đã tạo xong tất cả danh mục, để website có thể hiển thị các danh mục này thì tại góc trên cùng bên phải của trang admin, quý khách bấm vào tên tài khoản admin, chọn Xóa cache

- Ví dụ tạo các danh mục để hiển thị trên menu của website

- Kết quả hiển thị ngoài website

- Để tạo menu nhiều cấp, quý khách làm như sau:

 • Tạo danh mục mới như hướng dẫn ở trên. Ví dụ: có 7 danh mục là Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức, Săn vé rẻ, Vé rẻ trong tháng, Khuyến mãi, Liên hệ.
 • Quý khách muốn danh mục Khuyến mãi là danh mục con của Tin tức thì quý khách bấm vào nút Sửa ở cột bên phải của danh mục Khuyến mãi.
 • Tại dòng Chọn danh mục cha, quý khách chọn Tin tức, rồi bấm nút Lưu để lưu lại.
 • Tại góc trên cùng bên phải của trang admin, quý khách bấm vào tên tài khoản admin, chọn Xóa cache, như vậy ở ngoài website phần Tin tức đã là menu 2 cấp.
 • Website hiển thị tối đa 3 cấp menu