Bật chế độ đăng nhập thành viên để book ra code thật

Hiện nay có rất nhiều kẻ xấu, lợi dụng sơ hở nghiệp vụ website "KHÔNG ĐĂNG NHẬP VẪN BOOK ĐƯỢC CODE THẬT". Có nhiều website bị các hãng hàng không gửi công văn phạt rất nặng về lỗi book khống và book dupe (1.000.000 VNĐ/chỗ). Quý đại lý cần làm theo các bước sau đây để bật chế độ đăng nhập thành viên mới có thể book ra code thật:

- Đăng nhập trang admin tại link https://id.ebk.vn

- Tại menu bên trái, quý đại lý vào phần Hệ thống > Thông số hệ thống, Chọn thẻ Vé máy bay

- Tại dòng VIRTUAL_CODE quý đại lý để trống ô này, nếu có giá trị thì quý đại lý xóa đi

- Trường hợp cho book code ảo mà không cần đăng nhập thì thêm giá trị VMB vào dòng VIRTUAL_CODE.

- Tại dòng ALLOW_NOT_LOGIN_BOOK quý đại lý nhập giá trị là 0

- Cuối cùng quý đại lý bấm nút Submit ở cuối trang để lưu lại.

Như vậy khi book vé ngoài web, quý đại lý phải đăng nhập tài khoản mới có thể book được vé ra code thật.