Chỉnh sửa khung tìm vé

- Để chỉnh sửa khung tìm vé trên trang web, trong trang admin, quý khách vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Tiếp đó quý khách vào menu Khung tìm kiếm => Vé máy bay trong phần Tùy chỉnh nội dung

- Các nội dung có thể chỉnh sửa sẽ hiển thị bên phải

- Quý khách có thể thay đổi hình nền khung tìm vé bằng cách chọn hình từ máy tính rồi bấm nút Lưu thay đổi.

- Kết quả sau khi thay đổi hình nền khung tìm vé:

- Để thay đổi màu chữ trên hình nền, trong trang admin, quý khách chọn menu Các trang => Trang chủ trong phần Tùy chỉnh giao diện.

- Bên phải sẽ hiển thị các nội dung có thể chỉnh sửa

- Để sửa màu chữ tiêu đề ở trên khung tìm kiếm, quý khách bấm vào ô màu tương ứng ở bên phải, chọn màu quý khách muốn thay đổi rồi bấm Lưu thay đổi.