Đổi mật khẩu tài khoản

- Sau khi đăng nhập vào trang admin, ở góc trên cùng bên phải sẽ hiển thị tên website và tên tài khoản của quý khách.

- Quý khách bấm vào tên tài khoản của quý khách, rồi bấm tiếp vào "Đổi mật khẩu" để vào trang thay đổi mật khẩu.

- Tại đây quý khách nhập đầy đủ thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới rồi bấm nút Submit để thay đổi mật khẩu.