Cập nhật thông tin tài khoản

- Sau khi đăng nhập vào trang admin, ở góc trên cùng bên phải sẽ hiển thị tên website và tên tài khoản của quý khách.

- Quý khách bấm vào tên tài khoản của quý khách, rồi bấm tiếp vào "Thông tin cá nhân" để vào trang cập nhật thông tin tài khoản.

- Tại đây quý khách có thể thay đổi lại các thông tin của mình như: họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, giới tính, ngày sinh, avatar.

- Sau khi thay đổi xong thông tin, quý khách bấm nút Cập nhật để lưu lại.