Các bước tạo website để có thể tìm và book vé

Để có thể tạo 1 website có chức năng tìm và book vé, quý khách vui lòng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký website

Bước 2: Kích hoạt tài khoản

Bước 3: Đăng nhập vào trang quản lý admin bằng tài khoản quý khách vừa đăng ký tại link https://id.ebk.vn

Bước 4: Cài đặt các thông số hệ thống để tìm và book vé

Bước 5: Cài đặt phí cho từng hãng