Tạo slide logo hãng ở cuối trang

Để website của quý khách có thể hiển thị slide logo hãng như trên, quý khách cần làm theo các bước sau:

- Đăng nhập vào trang quản trị website tại địa chỉ https://id.ebk.vn

- Tại menu bên trái, quý khách chọn menu Bài viết => Danh mục

- Tiếp đó, quý khách cần tạo danh mục là "Logo hãng" 

Chú ý: danh mục này khi tạo không check chọn ô "Là menu"

- Sau khi đã tạo xong danh mục, quý khách cần tạo các bài viết cho danh mục bằng cách bấm vào nút Bài viết ở bên phải danh mục đó, trang danh sách bài viết sẽ hiển thị như sau:

- Quý khách bấm vào nút Thêm mới ở góc trên bên phải để vào trang tạo bài viết

- Quý khách nhập đầy đủ thông tin gồm: tiêu đề, hình ảnh rồi bấm nút Lưu ở cuối trang để lưu bài viết logo vừa tạo.

- Cần tạo ít nhất 4 bài viết logo. Danh sách bài viết logo sau khi tạo sẽ được hiển thị như sau:

- Khi đã tạo xong các bài viết logo, để có thể đưa danh mục chứa các bài viết logo này ra hiển thị ngoài trang chủ, quý khách cần biết ID của danh mục đó bằng cách vào menu Bài viết => Danh mục. Tại cột đầu tiên quý khách có thể thấy được ID của danh mục, ở đây là 36

- Tiếp đó, tại menu bên trái, quý khách bấm vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Ở phần tùy chỉnh nội dung bên phải, quý khách chọn menu Các trang => Trang chủ

- Ở bên phải, tại ô Danh sách các hình ảnh, quý khách nhập ID danh mục vào.

- Cuối cùng quý khách bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang. Lúc này khi quý khách truy cập vào trang chủ của website sẽ thấy hiển thị slide các logo ở cuối trang web.