Import vé vào hệ thống

- Chức năng này cho phép quý khách lưu vé vào hệ thống 1 cách tự động thông qua file html (chỉ áp dụng đối với JetstarVietjet).

1. Lưu file vé của Jetstar:

- Quý khách vào trang chủ của Jetstar tại địa chỉ https://www.jetstar.com/vn/vi/home

- Đăng nhập vào tài khoản đại lý thông qua nút Đăng nhập đại lý

- Sau khi quý khách đăng nhập thành công sẽ hiển thị như hình dưới

- Quý khách bấm vào menu Tìm đặt chỗ rồi nhập code vé vào ô trống, cuối cùng nhấn Enter để tìm kiếm

- Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau

- Quý khách bấm vào hình cây viết ở cột quản lý đặt chỗ để xem chi tiết vé.

- Tại đây quý khách bấm Ctrl + S để lưu file về máy tính của quý khách, 1 cửa sổ sẽ hiện ra

- Quý khách chọn thư mục để lưu file (ví dụ Desktop), nhập tên file (ví dụ jetstar.html), rồi bấm nút Save để lưu lại

- Quý khách lưu ý, tên file phải khác với các file đã có tại thư mục lưu file.

2. Import file vé của Jestar vào hệ thống:

- Trong trang quản trị admin, tại menu bên trái, quý khách bấm vào Tickets => Import vé

- Bên phải sẽ hiển thị như sau:

- Tại ô đường dẫn file, quý khách chọn file vừa lưu xuống máy, ở đây là file jetstar.html ở thư mục Desktop, rồi bấm nút Open

- Tiếp theo, tại ô hãng chọn Jetstar, tại ô phí dịch vụ quý khách nhập mức phí mong muốn (ví dụ 55000), chọn sân bay đisân bay đến rồi bấm nút Import để lưu vé vào hệ thống.

3. Lưu file vé của Vietjet:

- Quý khách vào trang chủ của Vietjet tại địa chỉ https://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home

- Đăng nhập vào tài khoản đại lý tại menu Đăng nhập => Đại lý bán vé

- Quý khách điền đầy đủ thông tin rồi bấm nút Truy cập

- Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị như sau

- Quý khách bấm vào menu Sửa đặt chỗ, nhập code vé vào ô Mã số đặt chỗ rồi bấm Tìm kiếm đặt chỗ

- Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau

- Quý khách bấm vào nút Tiếp tục để sang trang xem chi tiết vé.

- Tại đây quý khách bấm Ctrl + S để lưu file về máy tính của quý khách, 1 cửa sổ sẽ hiện ra

- Quý khách chọn thư mục để lưu file (ví dụ Desktop), nhập tên file (ví dụ Trang thay đổi đặt chỗ - Xem hành trình.html), rồi bấm nút Save để lưu lại

- Quý khách lưu ý, tên file phải khác với các file đã có tại thư mục lưu file.

4. Import file vé của Vietjet vào hệ thống:

- Trong trang quản trị admin, tại menu bên trái, quý khách bấm vào Tickets => Import vé

- Bên phải sẽ hiển thị như sau:

- Tại ô đường dẫn file, quý khách chọn file vừa lưu xuống máy, ở đây là file Trang thay đổi đặt chỗ - Xem hành trình.html ở thư mục Desktop, rồi bấm nút Open

- Tiếp theo, tại ô hãng chọn Vietjet, tại ô phí dịch vụ quý khách nhập mức phí mong muốn (ví dụ 55000), rồi bấm nút Import để lưu vé vào hệ thống.