Chỉnh sửa nội dung cuối trang

1. Chỉnh sửa thông tin liên hệ:

- Trong trang admin, quý khách vào menu Giao diện => Tùy chỉnh

- Ở bên phải, chọn tiếp Tổng quát => Chân trang web trong phần Tùy chỉnh nội dung

- Bên phải sẽ hiển thị các nội dung có thể chỉnh sửa, quý khách nhập nội dung xong rồi bấm Lưu thay đổi ở cuối trang để lưu lại.

2. Chỉnh sửa link facebook:

- Thao tác cũng giống như ở trên, quý khách tìm đến ô Đường dẫn đến trang Facebook để thay đổi lại link của facebook.

- Sau khi thay đổi xong, quý khách bấm Lưu thay đổi ở cuối trang để lưu lại.

3. Chỉnh sửa icon mạng xã hội:

- Thao tác cũng giống như ở trên, quý khách tìm đến các ô tương ứng của từng mạng xã hội để thay đổi lại link.

- Sau khi thay đổi xong, quý khách bấm Lưu thay đổi ở cuối trang để lưu lại.

- Quý khách muốn ẩn icon mạng xã hội nào thì chỉ cần xóa link tương ứng của mạng xã hội đó đi.