Cài đặt thông số hệ thống để book vé

Để có thể tìm vé và book vé, quý khách cần cài đặt các thông số hệ thống và API như sau:

1. Cài đặt thông số hệ thống:

- Tại menu bên trái, quý khách bấm vào menu Hệ thống rồi bấm tiếp vào menu Thông số hệ thống

- Bên phải sẽ hiển thị các thông số cần cài đặt.

- Tab thông số chung có các thông số sau:

 • DEFAULT_LINK: không thay đổi giá trị trong ô này
 • DEFAULT_USER_GROUP: mã nhóm tài khoản của khách lẻ khi đăng ký tài khoản ngoài website
 • DEFAULT_USER: không thay đổi giá trị trong ô này
 • DEFAULT_EMAIL: nhập địa chỉ email của quý khách
 • DEFAULT_PHONE: nhập số điện thoại của quý khách
 • DEFAULT_WEBSITE: nhập địa chỉ trang web của quý khách (không cần nhập http://)
 • DEFAULT_COMPANY_NAME: nhập tên công ty hoặc tên đại lý (không bắt buộc nhập)
 • DEFAULT_ADDRESS: nhập địa chỉ công ty hoặc đại lý
 • EmailSender_CCList: nhập địa chỉ email của quý khách (có thể nhập nhiều email, mỗi email cách nhau bằng dấu ",")
 • EMAIL_SENDER: email dùng để gửi các mail vé (nếu quý khách dùng địa chỉ email của mình để gửi mail thì quý khách cần thông báo cho chúng tôi địa chỉ email của quý khách để chúng tôi cài đặt email đó thì hệ thống mới có thể gửi mail được)
 • NGAN_LUONG_EMAIL: email đăng ký tài khoản trên Ngân Lượng, nếu có cài đặt email này thì website của quý khách sẽ có thanh toán trực tuyến thông qua Ngân Lượng
 • NGAN_LUONG_MERCHANT_ID: mã mechanrt của tài khoản Ngân Lượng.
 • NGAN_LUONG_MERCHANT_PASSWORD: mật khẩu merchant của tài khoản Ngân Lượng.
 • NGAN_LUONG_SURCHARGE: phụ phí thu thêm khi khách hàng thanh toán qua Ngân Lượng, tính theo % tổng giá vé, mặc định là 2%

- Tab Vé máy bay có các thông số sau:

 • EMAIL_SYSTEM: nhập địa chỉ email của quý khách, dùng để nhận mail từ hãng
 • ALLOW_SEND_EMAIL_TIMEOUT: cho phép hệ thống gửi email HỦY VÉ khi vé hết hạn giữ chỗ hay không (1: cho phép, 0: không cho phép)
 • VIRTURAL_CODE: nếu quý khách muốn book vé ra code ảo thì quý khách cần cài đặt giá trị cho ô này, giá trị bao gồm 2 hoặc 3 ký tự, ví dụ quý khách cài đặt giá trị là VMB thì khi book vé sẽ có code có dạng VMB00001, VMB00002, VMB00003..... Nếu quý khách muốn book vé ra code thật thì để trống ô này.
 • RECIEVE_AIRLINE_MAIL: có muốn nhận email của hãng hay không (1: nhận email, 0: không nhận email)
 • DOMESTIC_DEFAULT_FEE: phí quốc nội mặc định của hệ thống, phí phải lớn hơn 0 và không được để trống, mặc định ban đầu phí là 55k / 1 người / 1 chiều.
 • ALLOW_NOT_LOGIN_BOOK: cho phép book vé không cần đăng nhập (0: Bắt buộc đăng nhập, 1: Không cần đăng nhập)
 • ALLOW_ENTER_CHILDREN_BIRTHDAY: bắt buộc người book nhập ngày sinh trẻ em (1: bắt buộc nhập, 0: không bắt buộc nhập)
 • INTERNATIONAL_DEFAULT_FEE: phí quốc tế mặc định của hệ thống khi không tìm thấy bất kỳ phí khác (phải lớn hơn 0), mặc định ban đầu phí là 65k / 1 người / 1 chặng bay.
 • ALLOW_GROUP_INTER_TICKETS: Cho phép gom nhóm vé quốc tế (các vé của hãng Hàng không giá rẻ) (1: cho phép, 0: không cho phép)

Sau khi đã cài đặt xong các thông số hệ thống, quý khách bấm nút Submit để lưu lại.

2. Cài đặt API:

- Tại menu bên trái, quý khách bấm vào menu Hệ thống rồi bấm tiếp vào menu API

- Bên phải sẽ hiện phần cài đặt các tài khoản book vé của 3 hãng VietJet, Jetstar, Vietnam Airline

- Quý khách nhập thông tin tài khoản xong bấm nút Submit để lưu lại.

Lưu ý: Để có thể book được vé ra code thật, quý khách cần để trống ô VIRTURAL_CODE trong mục Thông số hệ thống (Xem hướng dẫn cài đặt thông số hệ thống ở đầu bài viết này)