Tạo chương trình khuyến mãi

- Trong trang admin, tại menu bên trái, quý khách bấm vào menu "Chương trình KM"

- Danh sách các chương trình khuyến mãi (nếu có) sẽ được hiển thị bên phải

- Để thêm 1 chương trình khuyến mãi mới, quý khách bấm vào nút "Tạo mới", form tạo chương trình khuyến mãi sẽ hiển thị như sau

- Chú thích:

+ Tên chương trình: Tên chương trình khuyến mãi

+ Dành cho: Chương trình khuyến mãi được áp dụng cho Tất cả hoặc cho riêng Vé máy bay

+ Mã khuyến mãi: Mã khuyến mãi của chương trình khuyến mãi.

+ Loại giảm giá: Giảm theo giá trị hoặc giảm theo %

+ Giảm giá: Giá trị giảm hoặc % giảm

+ Từ ngày: Thời gian bắt đầu sử dụng mã khuyến mãi

+ Đến ngày: Thời gian kết thúc sử dụng mã khuyến mãi

+ Số lần sử dụng: 1 mã khuyến mãi có thể sử dụng 1 lần hoặc nhiều lần, tùy vào giá trị quý khách nhập vào ô này

+ Số lượng mã: số lượng mã khuyến mãi

+ Tình trạng: kích hoạt hoặc không kích hoạt chương trình khuyến mãi

Chú ý:

- Nếu quý khách muốn tạo 1 mã sử dụng  nhiều lần thì quý khách làm như sau:

 • Nhập thông tin chương trình khuyến mãi, phạm vi áp dụng khuyến mãi, chọn loại giảm giá, nhập giá trị khuyến mãi và thời gian áp dụng khuyến mãi
 • Nhập mã khuyến mãi, ví dụ KHUYENMAIT6
 • Tại ô số lần sử dụng, quý khách muốn sử dụng mã này 10 lần thì nhập số 10.
 • Tại ô số lượng mã, quý khách nhập số 1, hệ thống sẽ hiểu là có 1 mã KHUYENMAIT6 được sử dụng 10 lần.
 • Nếu tại ô số lượng mã, quý khách nhập giá trị lớn hơn 1, ví dụ 5, hệ thống sẽ hiểu là có 5 mã KHUYENMAIT6, mỗi mã sử dụng 10 lần, như vậy tổng cộng mã KHUYEMAIT6 sẽ được sử dụng 50 lần (5 x 10 = 50)

- Nếu quý khách muốn tạo mã chỉ sử dụng 1 lần thì quý khách làm như sau:

 • Nhập thông tin chương trình khuyến mãi, phạm vi áp dụng khuyến mãi, chọn loại giảm giá, nhập giá trị khuyến mãi và thời gian áp dụng khuyến mãi
 • Tại ô nhập mã khuyến mãi, quý khách nhập theo cú pháp TEXT[xxxx] trong đó TEXT là chuỗi cố định, [xxxx] là các ký tự hệ thống sẽ tự động sinh ra
 • Tại ô số lần sử dụng, quý khách nhập giá trị 1 vì mã chỉ sử dụng 1 lần
 • Tại ô số lượng mã, quý khách nhập số lượng mã muốn hệ thống tạo ra cho quý khách, nhập giá trị 10 thì hệ thống sẽ tạo 10 mã khuyến mãi, nhập giá trị 20 thì hệ thống sẽ tạo 20 mã khuyến mãi...
 • Ví dụ: quý khách muốn tạo 20 mã khuyến mãi và mỗi mã chỉ sử dụng 1 lần, mỗi mã khuyến mãi có 5 ký tự và 2 ký tự đầu tiên là KM thì quý khách làm như sau:
 1. Nhập thông tin chương trình khuyến mãi, phạm vi áp dụng khuyến mãi, chọn loại giảm giá, nhập giá trị khuyến mãi và thời gian áp dụng khuyến mãi.
 2. Tại ô mã khuyến mãi quý khách nhập vào KM[xxx], tại ô số lần sử dụng quý khách nhập giá trị là 1, tại ô số lượng mã quý khách nhập giá trị là 20.
 3. Cuối cùng quý khách bấm nút Tạo mã để hệ thống tự động tạo mã cho quý khách.

- Để có thể sử dụng các mã giảm giá trên website, tại menu bên trái trong trang admin, quý khách bấm vào Giao diện > Tùy chỉnh. Trong phần Tùy chỉnh nội dung, quý khách chọn Tổng quát > Giảm giá - Khuyến mãi. Quý khách kéo xuống cuối trang, tại dòng Hiển thị "Khung giảm giá", quý khách sửa số 0 thành số 1 tại ô bên phải, rồi bấm nút Lưu để lưu lại. Lúc này khi book vé ngoài web, quý khách có thể nhập mã giảm giá (nếu có) cho vé vừa book.