Tạo tài khoản hãng cho phần quản lý công nợ

Để có thể sử dụng được chức năng quản lý công nợ, quý khách cần làm theo các bước sau đây:

- Tạo 1 nhóm tài khoản chứa các tài khoản hãng.

- Tạo các tài khoản hãng thuộc nhóm trên.

- Cấu hình các tài khoản hãng cho phần quản lý công nợ.

1. Tạo 1 nhóm tài khoản chứa các tài khoản hãng:

- Trong trang admin, tại menu bên trái, quý khách vào mục Tài khoản > Nhóm

- Danh sách các nhóm tài khoản hiện có sẽ hiển thị ở bên phải. Quý khách nhập tên nhóm rồi bấm nút Thêm mới để tạo 1 nhóm mới.

Ví dụ: Tạo nhóm tên là "Hãng"

- Sau khi tạo nhóm "Hãng" thành công, quý khách cần tạo các tài khoản thuộc nhóm "Hãng" này.

2. Tạo các tài khoản hãng thuộc nhóm trên:

- Quý khách cần tạo 4 tài khoản hãng như sau:

 • Vietjet
 • Jetstar
 • VietnamAirlines
 • Other (dành cho các hãng khác không phải 3 hãng trên)

- Trong trang admin, tại menu bên trái, quý khách vào mục Tài khoản > Thành viên

- Danh sách các tài khoản hiện có sẽ hiển thị ở bên phải. Quý khách bấm vào nút Thêm mới để vào trang tạo tài khoản mới.

- Quý khách nhập đầy đủ các thông tin ở trên, chọn nhóm tài khoản là "Hãng" (nhóm này vừa được tạo ở trên), chọn site là trang web của quý khách, rồi quý khách bấm nút Submit để hệ thống tạo tài khoản.

Lưu ý: Tại ô Username, khi quý khách nhập tên tài khoản hãng, quý khách cần nhập theo định dạng TEXT_xxx. Trong đó:

 • TEXT: là tên hãng, viết liền, không dấu. Ví dụ: Vietjet, Jetstar, VietnamAirline, Other
 • xxx: là các con số, để tránh bị trùng lặp với tài khoản của các đại lý khác trong hệ thống

- Sau khi đã tạo xong 4 tài khoản hãng, quý khách cần ghi nhớ ID của 4 tài khoản này để cấu hình cho phần quản lý công nợ

3. Cấu hình các tài khoản hãng cho phần quản lý công nợ:

- Trong trang admin, tại menu bên trái, quý khách vào mục Hệ thống > Thông số hệ thống

- Chọn tab Công nợ để hiển thị các thông số cần cài đặt, quý khách cần chú ý các thông số sau:

- Quý khách nhập đầy đủ các thông tin như hình trên, trong đó

 • PROFIT_USERID: ID của tài khoản sẽ nhận lãi xuất vé, để xem ID của tài khoản, quý khách vào mục Tài khoản > Thành viên
 • PAY_FEE_VNA: phí xuất vé của hãng Vietnam Airlines
 • PAY_FEE_VIETJET: phí xuất vé của hãng Vietjet
 • PAY_FEE_JETSTAR: phí xuất vé của hãng Jetstar
 • PAY_FEE_OTHER: phí xuất vé của các hãng khác, không thuộc 3 hãng trên
 • VIETNAM_AIRLINES_USER_ID: ID của tài khoản hãng VietnamAirlines (đã được tạo ở trên)
 • VIETJET_USER_ID: ID của tài khoản hãng Vietjet (đã được tạo ở trên)
 • JETSTAR_USER_ID: ID của tài khoản hãng Jetstar (đã được tạo ở trên)
 • OTHER_USER_ID: ID của tài khoản hãng khác (đã được tạo ở trên)

Lưu ý:

- Quý khách cần điền đầy đủ các thông tin ở trên thì chức năng Công nợ mới có thể hoạt động chính xác được.

- Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin ở trên, mỗi khi xuất vé, hệ thống sẽ tính toán và ghi vào công nợ.