Làm thế nào để upload hình ảnh lên website?

Để upload hình ảnh lên website, quý khách cần làm như sau:

- Click vào biểu tượng hình ảnh trên bộ soạn thảo

- Tại khung Thuộc tính của ảnh, bấm vào nút Duyệt máy chủ

Tiếp đó, quý khách bấm vào nút Tải lênchọn hình ảnh có trong máy tính của quý khách và bấm nút Open để đưa hình ảnh lên website.

- Sau khi hình đã được đưa lên website, quý khách chọn hình ảnh đó và click chuột 2 lần liên tiếp rồi bấm nút Đồng ý để hình ảnh hiển thị trong ô nội dung.

- Cuối cùng quý khách bấm nút Lưu để lưu lại nội dung bài viết có chứa hình ảnh.