Đăng ký website

- Để đăng ký website, trên trình duyệt web, quý khách điền link: https://id.ebk.vn

- Click vào "Đăng ký tài khoản" để tới trang đăng ký tài khoản.

- Điền đầy đủ thông tin tên miền, email mật khẩu vào form đăng ký rồi bấm nút "Đăng ký ngay" để tạo tài khoản.

*** Lưu ý ***

  • Tên miền không cần nhập http:// hoặc https://
  • Địa chỉ email phải chính xác để có thể kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký thành công
  • Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự