Cập nhật lại số điện thoại liên hệ trong thông báo book vé thành công

Sau khi đã book vé thành công, trang web sẽ hiển thị thông tin chuyến bay và thông tin hành khách cùng với địa chỉ email và số điện thoại liên hệ.

Nếu số điện thoại liên hệ chưa đúng, quý khách làm theo các bước sau để cập nhật lại chính xác số điện thoại.

- Quý khách đăng nhập vào trang admin tại địa chỉ https://id.ebk.vn

- Tại menu bên trái, quý khách vào Giao diện > Tùy chọn > Tùy chỉnh nội dung > Các trang > Trang hoàn tất đặt vé

- Tại ô Nội dung lưu ý, quý khách sửa lại số điện thoại liên hệ, rồi bấm nút Lưu thay đổi ở cuối trang.