Hướng dẫn tạo tài khoản trong admin

Bước 1: Ở menu bên trái chọn Tài khoản->Thành viên

 

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Trong tang Tạo thành viên, nhập thông tin tài khoản vào và chọn Nhóm tài khoản bên trái, rồi chọn Submit