Quản lý công nợ

- Để truy cập vào chức năng này, tại menu bên trái, quý khách chọn mục Công nợ

- Với chức năng quản lý công nợ, quý khách có thể:

  • Nhập công nợ cho mỗi tài khoản hiện có trên website của quý khách
  • Chuyển tiền giữa các tài khoản 
  • Xem báo cáo thu chi, báo cáo số dư của các tài khoản 

1. Nhập công nợ:

- Tại menu bên trái, quý khách chọn Công nợ > Nhập công nợ

- Tại mục tạo giao dịch, quý khách chọn tài khoản cần nhập công nợ, nhập số tiền, code, tham chiếu, mô tả rồi bấm nút Nạp tiền để lưu lại. Lịch sử giao dịch sẽ hiển thị ở bên phải.

Lưu ý:

- Nếu quý khách muốn cộng tiền vào tài khoản, tại ô số tiền quý khách nhập số tiền muốn cộng, ví dụ: 100000

- Nếu quý khách muốn trừ tiền từ tài khoản, tại ô số tiền quý khách nhập số tiền muốn trừ kèm theo dấu - ở trước số tiền, ví dụ: -100000

- Nếu quý khách chọn cả 2 ô tài khoản chính và tài khoản ngân hàng thì hệ thống sẽ cộng (hoặc trừ) số tiền quý khách nhập vào cho cả 2 tài khoản được chọn.

- Nếu quý khách cộng (hoặc trừ) tiền tài khoản sai thì quý khách cần trừ (hoặc cộng) phần nhập sai lại vào tài khoản.

Ví dụ: Quý khách muốn nạp tiền vào tài khoản chính của quý khách số tiền 1.000.000 đ nhưng quý khách nhập sai thành 10.000.000 đ, hệ thống đã cộng 10.000.000 đ vào tài khoản của quý khách. Lúc này quý khách tạo thêm 1 giao dịch trừ đi 9.000.000 đ từ tài khoản chính của quý khách, như vậy hệ thống sẽ trừ đi 9.000.000 đ bị nhập sai đó.

2. Nhập chuyển tiền:

- Tại menu bên trái, quý khách chọn Công nợ > Nhập chuyển tiền.

Tại phần này, quý khách có thể thao tác chuyển tiền giữa các tài khoản

- Quý khách chọn tài khoản trừ tiền, tài khoản nhận tiền, nhập số tiền, code, tham chiếu, mô tả rồi bấm nút Chuyển tiền để lưu lại. Lịch sử giao dịch sẽ hiển thị ở bên phải.

3. Báo cáo thu chi:

- Tại menu bên trái, quý khách chọn Công nợ > Báo cáo thu/chi.

- Tại đây quý khách có thể xem được báo cáo của từng nhóm tài khoản theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm hoặc trong 1 khoảng thời gian nào đó

4. Báo cáo số dư:

- Tại menu bên trái, quý khách chọn Công nợ > Báo cáo số dư.

- Tại đây quý khách có thể xem được báo cáo số dư của từng tài khoản.